İstanbul Düşünme Akademisi - Mobil Logo

Genel Bakış

İstanbul Düşünce Akademisi - Türkiye’nin Think Tank’ı

Genel Bakış

İstanbul Ticaret Odası tarafından iş dünyasının bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin uygulanabilir ticari faaliyetlere dönüştürülebilmesi yönündeki ihtiyacını karşılamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansının desteğini alarak kendi alanında Türkiye ve dünya çapında iddialı bir oluşum olan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı altında İstanbul Düşünce Akademisi faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. Temel olarak Bilgiyi Ticarileştirme Vakfı altında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile birlikte İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) adlı çift taraflı bir yapılanma söz konusu olup;


BTM yenilikçi fikirler için bir çekim merkezi olma, fikirlerini tek başlarına hayata geçiremeyecek genç-yaşlı tüm girişimci adayları ile “melek yatırımcıları” buluşturma, fikirlerin ticari kazanca evrilmesi yolunda en çok ihtiyaç duydukları anda kuluçka merkezi olma amacını taşımaktadır.


İstanbul Düşünce Akademisi ise ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin arttırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla faaliyete başlamıştır.


1 Nisan 2017 tarihi itibari ile kurulan yapılardan İstanbul Düşünce Akademisi;

  • Küresel Alanda Çalışmalar
  • Ekonomi Alanında Çalışmalar
  • Türkiye Çalışmaları
adı altındaki Ofislerle yapılanmıştır.

Paydaşlar

İstanbul Düşünce Akademisi; sürdürdüğü faaliyetler esnasında ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri ike temel düşün ve proje ortakları ile ortak paydalarda buluşmayı temel almaktadır.

Nitelikli Raporlar

Temel Hedefimiz

Akademimizin çalışmaları uzman kadromuz yanında, çalışma konusuna bağlı olarak; konusunun uzmanı olan akademisyen, teknokrat, profesyonel çalışan ve bu yönde oluşabilecek uzman desteğine paralel olarak oluşturulacak araştırma grupları ile “işi en iyi, doğru ve pratik şekilde” yerine getirebilmeyi hedeflemekteyiz. Çalışmalara uygulanacak teorik yaklaşımın yanında kantitatif ve kalitatif ölçüm teknikleri ile doğruya en yakın bulguları ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Özetle; Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal, tarihi ve kültürel boyutlardaki gelişmeleri hakkında, objektif, dengeli ve somut veriye dayalı araştırmalar, çalışmalar ve raporlar hazırlamak/hazırlatmak İstanbul ilinde faaliyet gösteren işletmeler yanında ülkemizdeki tüm işletmelerin ekonomik önceliklerini ulusal ve küresel ölçekte temsil ederek Türk iş dünyasının ulusal ve uluslararası platformda etkinliğini artırmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın yeni “Think Tank”i olmak iddiası ile yola yola koyulduk.

Referanslar

1- İstanbul Düşünce Akademisi faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir.

2- Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği “İstanbul Düşünce Akademisi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Düşünce Akademisi’ne ait olup İSTKA ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi - Logo

2017 Yılı Nisan ayında kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), bilginin ticarileştirilmesi amacıyla iş ve yatırım fırsatları hakkında doğru ve nitelikli piyasa analizi vermek temel hedefiyle yola çıkmış ve bu amaç doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile proje bazlı sözleşme imzalanmıştır.

İletişim Bilgileri

0 (212) 455 47 57
0 (212) 455 47 57
Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü, Fatih / İSTANBUL
info@istda.org

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.