İstanbul Düşünme Akademisi - Mobil Logo

Hakkımızda

İstanbul Düşünce Akademisi - Türkiye’nin Think Tank’ı

Hakkımızda

İstanbul Ticaret Odası olarak iş dünyasının bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin uygulanabilir ticari faaliyetlere dönüştürülebilmesi amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansının desteğini alarak kendi alanında Türkiye ve dünya çapında iddialı bir oluşum olan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfını faaliyete geçirmiş bulunuyoruz.

Vakıf, bünyesi altında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile birlikte İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) adlı çift taraflı bir yapılanma söz konusudur;

 • BTM yenilikçi fikirler için bir çekim merkezi olma, fikirlerini tek başlarına hayata geçiremeyecek genç-yaşlı tüm girişimci adayları ile “melek yatırımcıları” buluşturma, fikirlerin ticari kazanca evrilmesi yolunda en çok ihtiyaç duydukları anda kuluçka merkezi olma amacını taşımaktadır.
 • İstanbul Düşünce Akademisi ise ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin arttırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla faaliyete başlamıştır.

1 Nisan 2017 tarihi itibari ile kurulan yapılardan İstanbul Düşünce Akademisi;
 • Küresel Alanda Çalışmalar
 • Ekonomi Alanında Çalışmalar
 • Türkiye Çalışmaları
adı altındaki Ofislerle yapılanmıştır.

Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede ilk olarak Türkiye Kızılay Derneği’nden gelen talep üzerine Kızılay Maden Suları İşletmesinin ihracat ve pazarlama departmanlarının yapılandırılması ile ilgili Stratejik Karar Analizi raporu hazırlanarak talep sahibi kuruluşa sunulmuştur.

Yine İstanbul iş aleminden gelen araştırma talepleri değerlendirmeye alınmış olup;
 • Türkiye’de Film Endüstrisi,
 • Gözlükçülüğün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Gözlük Sektörü
 • İstanbul’da Ekmekçilik Sektörü; Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
 • Türkiye Yatırım Ortamının İyileştirilmesi; Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Örneği,
 • Türkiye Konfeksiyon Yan Sanayi Sektörü : Vizyon 2030,
 • Türkiye Kırtasiye Sektör Raporu ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi
 • Türkiye Kağıt Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi
çalışmaları gerçekleştirilmiş, kitap olarak sektör temsilcilerine sunulmuştur.

Ayrıca
 • Emlak Vergisinin Değerlendirilmesinde Yeni Düzenleme Önerisi,
konulu çalışmalar başlatılmış olup 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Adı geçen sektörel çalışmaların yanında;
Dünyada ekopolitik gelişmeleri analiz ederek geleceğe ilişkin ufuk açmaya yönelik “2008 Küresel Krizi ve Dünyada Ekopolitik Değişim
Ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarını ortaya koyarak dünyanın başarılı örneklerşiinden Avusturya ve Almanya Sistemlerinden hareketle öneriler geliştirmek amacıyla “Mesleki Eğitimde Yeni Düzenleme İhtiyacı ; Bir Model Önerisi,
Suriyeliler özelinde mülteci sorununu raporlaştıran “Suriyeliler AB Ve Türkiye Özelinde Mülteciler”
Ülkemizin ithalat yapısını irdeleyerek ithal ikameye yönelik çalışmalara yön vermek üzere “Türkiye’nin Hammadde İthalatı; Kısa Değerlendirme,
ABD tarafından Nafta Ülkeleri hariç uygulamaya konulan çelik ve aluminium ürünlerine korunma önlemlerinin ortaya çıkarması muhtemel zararın önüne geçmek amacıyla kullanılabilecek uluslararası imkanların değerlendirildiği “Dünya Ticaret Örgütünde Türkiyenin de Taraf Olduğı Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması adlı makaleler hazırlanmıştır.

Bunun yanında “girişimcilik” konusunu da ayrıca mercek altına almak üzere Odamıza yeni kayıt olmuş firmalara uygulanacak ankete dayalı bir endeks oluşturulması çabaları sürmektedir. “İstanbul’daki Girişimcilik Endeksi” adı ile planlanan bu endeks çalışmasının da İTO’nun yapmış olduğu “Enflasyon Endeksi” çalışması gibi kamuoyunda yer edinen bir endeks haline gelmesi arzu edilmektedir.

Akademimizin çalışmaları uzman kadromuz yanında, çalışma konusuna bağlı olarak;
 1. akademisyen, ii) teknokrat, iii) profesyonel çalışan, iv) sahada yeralan görevli vs

ihtiyaç ne ise “işi en iyi, doğru ve pratik şekilde” yerine getirebilecek ekip oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların teorisi yanında uygulanabilir olması önceliklerimiz arasındadır.

Görüleceği üzere Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal, tarihi ve kültürel boyutlardaki gelişmeleri hakkında, objektif, dengeli ve somut veriye dayalı araştırmalar, çalışmalar ve raporlar hazırlamak/hazırlatmak İstanbul ilinde faaliyet gösteren işletmeler yanında ülkemizdeki tüm işletmelerin ekonomik önceliklerini ulusal ve küresel ölçekte temsil ederek Türk iş dünyasının ulusal ve uluslararası platformda etkinliğini artırmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın yeni “Think Tank”i olmak iddiası ile yola yola koyulduk.

Referanslar

1- İstanbul Düşünce Akademisi faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir.

2- Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği “İstanbul Düşünce Akademisi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Düşünce Akademisi’ne ait olup İSTKA ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi - Logo

2017 Yılı Nisan ayında kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), bilginin ticarileştirilmesi amacıyla iş ve yatırım fırsatları hakkında doğru ve nitelikli piyasa analizi vermek temel hedefiyle yola çıkmış ve bu amaç doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile proje bazlı sözleşme imzalanmıştır.

İletişim Bilgileri

0 (212) 455 47 57
0 (212) 455 47 57
Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü, Fatih / İSTANBUL
info@istda.org

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.