İstanbul Düşünme Akademisi - Mobil Logo

İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı

İstanbul Düşünce Akademisi - Türkiye’nin Think Tank’ı

İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütlen bir proje olan İstanbul Düşünce Akademisi güncel konuları istişare etmeye devam ediyor:

Girişimcilik Endeksi Çalıştayı-İTO Merkez Binaİstanbul’da girişimcilik ortamının ölçümlenmesi için anket sorularını oluşturma, örneklem seçme, veri toplama ve analiz etme aşamalarında uluslararası standartların İstanbul ölçeğinde uyarlanması için ön hazırlık çalışmaları İstanbul Ticaret Odasından (İTO) ilgili Şube temsilcileri, yine İTO’nun emekli başmüşaviri, İTO Eksperleri ve İTO ile çalışma yapmış paydaşlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden Öğretim Görevlileri, değişik ölçeklerdeki yeni kurulmuş girişimcilik sahipleri, anket şirketleri ve TUİK ile İSTKA temsilcilerin de yeraldığı bir çalıştay ile değerlendirildi

İstanbul Düşünce Akademisi tarafından 8 Ağustos 2018 tarihinde İTO Merkez Bina Fuaye alanında düzenlenen toplantıda; “Girişimcilik” konusu mercek altına alınmış ve İTO’ya yeni kayıt olmuş firmalara uygulanacak ankete dayalı bir endeks oluşturulması yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna göre İstanbul'da girişimciliğin artması ve yeni işletmelerin uzun ömürlü olmaları hedefiyle İstanbul’un girişimcilik ortamının düzenli bir şekilde ölçülmesi ve takibi için İstanbul girişimcilik endeksi oluşturulaması planlanmaktadır. “İstanbul Girişimcilik Endeksi” adı ile planlanan bu endeks çalışmasının da İTO’nun yapmış olduğu “Enflasyon Endeksi” çalışması gibi kamuoyunda yer edinen bir endeks haline gelmesi arzu edilmektedir. Endeks ile ölçümlenecek finansal desteğin varlığı, hükümet politikaları, hükümet programları, eğitim ve training, araştırma ve geliştirme transferi, ticari ve mesleki altyapı, iç piyasanın açıklığı, fiziki altyapıya erişim, girişimcilikle ilgili kültürel ve sosyal normlar gibi girişimciliğin temel şartlarını belirlemeye dönük başlıkların bulunması planlanan 2 anket çalışmasının;

i) Öncelikle İTO’ya yeni kayıt olmuş işletmeler arasından bir örneklemle yapılması,

ii) ayrıca, şehirdeki herkesin girişimcilikle katılımıyla ilgili algısını ve katılımını ölçmek üzere İstanbul’da yetişkinleri (18-64 yaş arası) temsil edecek bir örneklemle telefon üzerinden yapılması,

öngörülmektedir.
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 1
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 2
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 3
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 4
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 5
İstanbul Girişimcilik Endeksi Çalıştayı - 6

Referanslar

1- İstanbul Düşünce Akademisi faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir.

2- Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği “İstanbul Düşünce Akademisi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Düşünce Akademisi’ne ait olup İSTKA ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi - Logo

2017 Yılı Nisan ayında kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), bilginin ticarileştirilmesi amacıyla iş ve yatırım fırsatları hakkında doğru ve nitelikli piyasa analizi vermek temel hedefiyle yola çıkmış ve bu amaç doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile proje bazlı sözleşme imzalanmıştır.

İletişim Bilgileri

0 (212) 455 47 57
0 (212) 455 47 57
Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü, Fatih / İSTANBUL
info@istda.org

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.