İstanbul Düşünme Akademisi - Mobil Logo

İstanbul’da Girişimcilik Endeksi Hazırlık Çalıştayı

İstanbul Düşünce Akademisi - Türkiye’nin Think Tank’ı

İstanbul’da Girişimcilik Endeksi Hazırlık Çalıştayı

“Girişimcilik” konusunu da ayrıca mercek altına almak üzere anket verileri ile de desteklenen bir endeks oluşturulması çabaları sürmektedir. Buna göre, İstanbul'da girişimciliğin artması ve yeni işletmelerin uzun ömürlü olmaları için İstanbul’un girişimcilik ortamının düzenli bir şekilde ölçülmesi ve takibi için İstanbul girişimcilik endeksi oluşturulması hedeflenmektedir. “İstanbul Girişimcilik Endeksi” adı ile planlanan bu çalışmanın da İTO’nun yapmış olduğu “Enflasyon Endeksi” çalışması gibi kamuoyunda yer edinen bir endeks haline gelmesi arzu edilmektedir.

Endeks ile ölçümlenecek finansal desteğin varlığı, hükümet politikaları, hükümet programları, eğitim ve training, araştırma ve geliştirme transferi, ticari ve mesleki altyapı, iç piyasanın açıklığı, fiziki altyapıya erişim, girişimcilikle ilgili kültürel ve sosyal normlar gibi girişimciliğin temel şartlarını belirlemeye dönük başlıkların bulunması planlanan 2 anket çalışmasının;

i) öncelikle İTO’ya yeni kayıt olmuş işletmeler arasından bir örneklemle yapılması,
ii) ayrıca, şehirdeki herkesin girişimcilikle katılımıyla ilgili algısını ve katılımını ölçmek üzere İstanbul’da yetişkinleri (18-64 yaş arası) temsil edecek bir örneklemle telefon üzerinden yapılması,
öngörülmektedir.

Bu açıklamaların ışığında, anılan çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için anket sorularını oluşturma, örneklem seçme, veri toplama ve analiz etme aşamalarında uluslararası standartların İstanbul ölçeğinde uyarlanması için ön hazırlık çalışmaları yapılması gerekmekte olup, sektör temsilcileri, değişik ölçeklerdeki işletme sahipleri, danışman şirketler ve kamu kurumlarından temsilcilerin de yer aldığı çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Referanslar

1- İstanbul Düşünce Akademisi faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir.

2- Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği “İstanbul Düşünce Akademisi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Düşünce Akademisi’ne ait olup İSTKA ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi - Logo

2017 Yılı Nisan ayında kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), bilginin ticarileştirilmesi amacıyla iş ve yatırım fırsatları hakkında doğru ve nitelikli piyasa analizi vermek temel hedefiyle yola çıkmış ve bu amaç doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile proje bazlı sözleşme imzalanmıştır.

İletişim Bilgileri

0 (212) 455 47 57
0 (212) 455 47 57
Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü, Fatih / İSTANBUL
info@istda.org

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.