İstanbul Düşünme Akademisi - Mobil Logo
  • 1

    İDA (İstanbul Düşünce Akademisi) Türkiye’nin ve dünyanın yeni Think Tank'ı olmak iddiası ile yola koyulduk.

  • 2

    İDA (İstanbul Düşünce Akademisi) Etik Değerler

    İstanbul Düşünce Akademisi’nin özelinde ve genel faaliyet alanında genel kabul görmüş etik ve ahlaki değerlere uygun davranılmasına azami dikkat gösterilmektedir. Bilim ve tarafsızlık esastır.

Aşağı

Yönetim

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticaretleştirme ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri; aynı zamanda akademinin de Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu üyelerini oluşturmaktadır.

Misyon

Ticaretin gelişmesine yönelik olarak faaliyet gösteren girişimci ve yatırımcıların ticari faaliyetlerine ilişkin gerekli temel bilgilerin oluşturulması, bu yönde gerekli analizlerin yapılması, verimlilik ve etkinlik oranlarının arttırılması.

Vizyonumuz - İstanbul Düşünce Akademisi

Vizyon

Topluma, sanayiye ve ticarete bilgi, birikim sağlama amacıyla kurulmuş olan İstanbul Düşünce Akademisi; başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyette bulunan sektörlerin etkinliğinin arttırılması.

Paydaşlar

İstanbul Düşünce Akademisi; sürdürdüğü faaliyetler esnasında ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri ike temel düşün ve proje ortakları ile ortak paydalarda buluşmayı temel almaktadır.

Nitelikli Raporlar

Genel Bakış istda.org

İstanbul Ticaret Odası tarafından iş dünyasının bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin uygulanabilir ticari faaliyetlere dönüştürülebilmesi yönündeki ihtiyacını karşılamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansının desteğini alarak kendi alanında Türkiye ve dünya çapında iddialı bir oluşum olan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı altında İstanbul Düşünce Akademisi faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. Temel olarak Bilgiyi Ticarileştirme Vakfı altında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile birlikte İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) adlı çift taraflı bir yapılanma söz konusu olup;

BTM yenilikçi fikirler için bir çekim merkezi olma, fikirlerini tek başlarına hayata geçiremeyecek genç-yaşlı tüm girişimci adayları ile “melek yatırımcıları” buluşturma, fikirlerin ticari kazanca evrilmesi yolunda en çok ihtiyaç duydukları anda kuluçka merkezi olma amacını taşımaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi ise ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin arttırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla faaliyete başlamıştır.

Son haberler Bilmeniz Gerekenler...

demo image

Referanslar

1- İstanbul Düşünce Akademisi faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir.

2- Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği “İstanbul Düşünce Akademisi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Düşünce Akademisi’ne ait olup İSTKA ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Düşünce Akademisi - Logo

2017 Yılı Nisan ayında kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), bilginin ticarileştirilmesi amacıyla iş ve yatırım fırsatları hakkında doğru ve nitelikli piyasa analizi vermek temel hedefiyle yola çıkmış ve bu amaç doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile proje bazlı sözleşme imzalanmıştır.

İletişim Bilgileri

0 (212) 455 47 57
0 (212) 455 47 57
Hobyar Mah., Reşadiye Cd. 7/9, 34112 Eminönü, Fatih / İSTANBUL
info@istda.org

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.